27.

2011-04-11 13:11:08

Csernátony Lukács László
///Sunshine I, II, III

Egy lazán körülhatárolt társadalmi réteg életmodellje érdekel, azok a tipikus élettevékenységek, amelyek e csoport mindennapjainak a részét képezik. Állást foglalok a nagyvárosi életforma mellett, melynek a sportoló, létorientált emberek, strandjelenetek, zsebkutyák és tömbházak, vagyis a konzumtársadalom szimbólumai és attribútumai teremtenek új nyelvrendszert. Mint kortárs képzűművész feladatomnak tekintem ezeknek a nyelvi jegyeknek a kódolását és dekódolását. A comics-ot a különböző plánok tudatos váltogatásával is idézem: mivel figuráim nagyon sok esetben határozott tevékenységi körben vannak bemutatva - tehát narratív mellékzöngékkel bírnak - , ezért látom indokoltnak a képregény nyelvi utalásait. Ugyanakkor nem összefüggőek a történetek – szeretném a könnyed asszociációs lehetőségeket megtartani. Viszont szereplőim egyben be is helyettesíthetőek: az egyik elkezd egy mozdulatot, amit a másik fejez be. Fontosabb a cselekvés és a látens környezet, mint maga a cselekvő. Fontosabb a típus, mint a szereplő személyisége, fontosabb a motívum, mint a zsáner. A figurák alapvetően vidámak, élet- és létorientáltak, mégsem harmonikusak - ugyanakor az egzaltált előadás mellett megjelenik az életöröm is: szándékoltan törekszem a képnyelvi eszközök dipoláris használatára - hiszen kritikám sem egyoldalú ítélet.

 

 

 

««««««előző pályázat///következő pályázat»»»»»»

 

 

««««««12345»»»»»»

copyright///impresszum